Ants Platsik AB startades 1969 av Ants och Karin Tüksammel. Företaget är fortfarande i familjens ägo, men nu under ledning av Jan Tüksammel.

Ants Plastik tillverkar formsprutade plastprodukter och komponenter till industrin. Tillverkningen består till största delen av byggtekniska, el- och teleprodukter samt fritidsartiklar. Vi har under de senaste åren investerat i en modernare maskinpark bestående av 5 formsprutningsmaskiner och 2 robotar. En satsning på moderna maskiner gör att vi kan erbjuda Er en hög kvalité på produkterna och en mer ekonomisk produktion.

För mer information om tillverkning av Er specifika produkt, kontakta oss gärna på telefon eller via e-mail. Telefonnummer och adresser finns längst ned på sidan.