Ants plastik är ISO 9000 certifierad, vilket betyder att vi arbetar med konstant förbättring av verksamhetens kvalitet. Rätt kvalitet uppnås successivt genom ständig utveckling samt att vi anpassar oss efter kundens behov.

ISO 9000 serien består av flera olika standarder som skiljer sig åt på vissa punkter. Vi har valt den standard som passar vår verksamhet bäst. Effekterna av certifieringen blir en förbättring av verksamheten. På företaget låter vi inget gå till spillo. De produkter som inte kan säljas, mals ner och plastmassan återanvänds.