Bungy
Förtöjningsdämpare

 

Fendfix
Fenderhållare

 

Roderlås

 

Sailguard
Skyddar seglen mot förslitning